Είμαστε μια start up 50 ετών που προσαρμόζεται άμεσα και εξελίσσεται

Ειλικρίνεια

Η επικοινωνία με την ομάδα, τους εξωτερικούς συνεργάτες ή τον πελάτη πρέπει να διέπεται από ειλικρίνεια. Λέμε αυτό που συμβαίνει όχι αυτό που θα θέλαμε να συμβαίνει.

Ομαδικότητα

Οι ομάδες γράφουν ιστορία! Στο Πλαίσιο δεν είσαι μόνος. Είσαι μέρος μιας ομάδας. Έχεις άποψη, έχεις ιδέες και μπορείς όχι μόνο να τις πεις αλλά να τις δεις να γίνονται πράξη. 

Αποτελε-σματικότητα

Έχουμε ιδέες και θέλουμε να τις βλέπουμε να ζωντανεύουν. 
Δεν είναι όλες οι ιδέες «γεννημένες» να πετύχουν! Εάν όμως δεν προσπαθήσουμε να τις υλοποιήσουμε δεν θα δούμε ποτέ ποιες θα πετύχουν. 

Υπευθυνό-τητα

Κάθε ιδέα έχει και την ευθύνη της. Ξεκινάς την υλοποίησή της και έχεις την ευθύνη της ολοκλήρωσής της. Η υπευθυνότητα κάνει την κάθε ομάδα ισχυρή.

O Πελάτης στο κέντρο

Στο τέλος της ημέρας ο πελάτης είναι στο επίκεντρο. Η ουσιαστική του εξυπηρέτηση είναι η κύρια αποστολή μας.

Γνώση

Γνωρίζουμε το αντικείμενό μας σε βάθος, εξελίσσουμε τη γνώση μας και σίγουρα δεν μένουμε στη θεωρία.

Ακεραιότητα

Να λες αυτό που σκέφτεσαι. Αν δεν είναι σωστό, μην το κάνεις. Αν δεν είναι αλήθεια, μην το πεις. Να είσαι ακέραιος.

Ταχύτητα

Να αρχίζεις την προσπάθεια με σκέψη. Ό,τι όμως αρχίζεις, να το κάνεις γρήγορα.

Σεβασμός

Σεβασμός για τον εαυτό σου. Σεβασμός για τους άλλους. 
Να επιδιώκεις 
τον σεβασμό, 
όχι την προσοχή. 
Διαρκεί περισσότερο.

Ο κανόνας 80%-20%

80% / 20% ! Σκεφτόμαστε πρακτικά & φέρνουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.